Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Aktualności
Strona internetowa SEiRP W Słupsku

Uruchomienie strony internetowej.

więcej
Pliki do pobrania

W zakładce "Dokumenty" udostępniono mozliwośc pobierania plików dokumentów w formacie pdf. lub doc.

więcej
Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. 

więcej
APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH
W związku z informacjami o wyznaczaniu terminów rozpraw uprzejmie proszę
o zgłaszanie tych faktów do zespołu prawnego FSSM (adres:
zespol.prawny@fssm.pl) i do Biura ZG SEiRP (adres:
sekretariat@seirp.pl).

W załączeniu apel Prezydenta FSSM w tej sprawie.

Jan Gaładyk
Biuro ZG
więcej
USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

Niestety, takiego scenariusza się spodziewaliśmy. Oczywiście sędzia zawsze ma prawo skierować wątpliwe prawnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego ale przyznajemy, że po cichu liczyliśmy na to, że sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, wyznaczeni do orzekania w sprawach odwołań byłych funkcjonariuszy i policjantów od decyzji ZER MSWiA obniżających im merytury i renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. zdobędą się na odwagę i sami będą orzekać bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP.

więcej
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu" emerytalno - rentowym funkcjonariuszy służb mundurowych

16 grudnia 2019 roku został złożony przez grupę posłów lewicy projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalno - rentowym funkcjonariuszy służb mundurowych / poz.100 druku sejmowego/.

- tekst projektu

- złożone opinie i stanowisko Rządu 

 

więcej
Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium -służby na rzecz państwa totalitarnego- w dniu 19.02.2020

Sąd Najwyższy – Rozprawa 19 lutego 2020 roku, sala G godz. 12.30

https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?Izba=Pracy

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy. Rozprawa dot. kryterium - służby na rzecz państwa totalitarnego.

Nowy termin rozprawy wyznaczony na 16.09.2020 r.

W dniu 16 09.2020 r Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III UZP 1/20, podjął uchwałę.

- linki  do przebiegu rozprawy.

 

więcej
Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym

W dniu 17 marca 2020 o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym

składzie rozpozna sprawę sygn. akt P 4/18 w sprawie pytań prawnych Sądu

Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych

dot. Ustawy dezubekizacyjnej.

 

Uwaga!

-  Zmiana planowanego terminu rozprawy na

21.04.2020, godz. 11.00

- Kolejna zmiana terminu rozprawy na 19 maja 2020 r

godz.11.00

- Następna zmiana terminu rozprawy na 2 czerwca 2020 r

- Kolejna następna zmiana terminu rozprawy na

  15.07.2020 r

- Rozprawa odroczona, po zarządzeniu przerwy,

              do dnia  18.08.2020 r godz. 11.

- Trybunał zarządził przerwę w obradach do dnia 11.09.2020 r

godz. 11.00

-  przebieg rozprawy w dniu 18.08.2020 r:

- pikieta przed T.K. (zdjęcia)

- hm.... kolejna zmiana daty na 6.10.2020 r (niestety  jak

zwykle zmiana  tym razem  na 13.10. 2020 r)

-  13. 10. nieaktualny, nowy termin 20.10.2020 r!!!!!!

-  termin 20.10.2020 r nieaktualny!!!!!! z uwagi na

    odwołanie ogłoszenia orzeczenia.

- na stronie TK ogłoszono kolejny  termin rozprawy na 

                       17.06.2021 r.    

 

 

 

więcej
Podziękowania Prezesa ZG SEiRP, Analiza wyroków kasacyjnych NSA

Podziękowania Prezesa ZG SEiRP, Analiza wyroków kasacyjnych NSA

Szanowni Państwo!

W załączeniu przekazuję podziękowania Prezesa ZG SEiRP – Antoniego Dudy
skierowane do wszystkim darczyńców którzy wsparli zbiórkę elektroniczną
„Dla Józefy” i ponowiony apel o dokonywanie wpłat. Uprzejmie proszę o
przekazanie tych podziękowań do wszystkich Kół SEiRP.

Przesyłam również przygotowaną przez naszą Koleżankę z Biura Zarządu
Głównego – Jolantę Domańską – Paluszak: „ANALIZĘ WYROKÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO POD KĄTEM DOPUSZCZALNOŚCI ZASTOSOWANIA WYŁĄCZENIA SPOD
DZIAŁANIA USTAWY REPRESYJNEJ NA PODSTAWIE ART. 8a USTAWY
ZAOPATRZENIOWEJ”.
 Analiza jest konsekwencją szczegółowego omówienia
kilkunastu wyroków kasacyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego, które
zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce: Orzeczenia
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania adm. w trybie art.8a
ustawy -
https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego
Analiza została przygotowana do wykorzystania przez wszystkich którzy
skorzystali z procedury art. 8a, a także przez tych którzy rozważają
taką możliwość.
Obydwa dokumenty umieściliśmy również w Infotece nr 33 i w kwietniowym
Biuletynie Informacyjnym.

Z życzeniami dobrego zdrowia!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

więcej
W Z Ó R wniosku o zastosowanie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej

Szanowni Państwo!


          W uzupełnieniu przekazanej Państwu 20 kwietnia 2020 roku
„ANALIZY WYROKÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO POD KĄTEM
DOPUSZCZALNOŚCI ZASTOSOWANIA WYŁĄCZENIA SPOD DZIAŁANIA USTAWY
REPRESYJNEJ NA PODSTAWIE ART. 8a USTAWY ZAOPATRZENIOWEJ”, którą wraz z
omówieniami kilkunastu wyroków kasacyjnych Naczelnego Sądu
Administracyjnego, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w
zakładce: Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania
adm. w trybie art.8a ustawy -

więcej
Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Szanowni Państwo!

W związku z telefonami Koleżanek i Kolegów  /głównie tych którzy nie
posiadają dostępu do internetu/, spełniających potencjalnie warunki do
uzyskania „Świadczenia uzupełniającego dla niezdolnych do samodzielnej
egzystencji”, uprzejmie proszę o upowszechnianie informacji w tej
sprawie. 

więcej
SEiRP zawiesza swe członkostwo w FSSM RP

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa ZG SEiRP  z 17 lipca 2020 roku,
wysłane do Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w sprawie
zawieszenia członkostwa SEiRP w FSSM, z uprzejmą prośbą o zapoznanie
członków naszego Stowarzyszenia.


Z poważaniem!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

więcej
Wnioski w trybie art. 8a i wnioski o wypłatę wyrównania ekwiwalentu.

Wnioski w trybie art. 8a i wnioski o wypłatę wyrównania ekwiwalentu.

więcej
Komunikat Z.O.O. w Słupsku dot. dyżurów.

Komunikat Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Słupsku dot. pełnienia dyżurów w siedzibie Zarządu Oddziału Okręgowego w Słupsku przy ul. Reymonta 7

więcej
Wzór odwołania od odmownej decyzji dot. wypłaty wyrównania ekwiwalentu

Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłam wzór odwołania od odmownej decyzji dot. wypłaty
wyrównania ekwiwalentu, który wraz z innymi publikacjami umieścimy na
naszej stronie, a także w rozdziale "Ekwiwalent – stan po wejściu w
życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
dotyczących wsparcia służb mundurowych" aneksu do Biuletynu
Informacyjnego nr 100.

Jak dowiadujemy się z bardzo licznych telefonów naszych Koleżanek i
Kolegów, organy Policji masowo wydają takie decyzje. Dlatego dla
ułatwienia życia wszystkim zainteresowanym przesyłam je w tym trybie.
Z poważaniem!

Jan Gaładyk

więcej
Dane dotyczące działań sądów okręgowych w kraju w sprawach odwołań od decyzji obniżających świadczenia

Szanowni Państwo!


 W załączeniu przesyłam sporządzone przez Koleżankę Jolantę 
 Domańską-Paluszak opracowanie zawierające tabelę ilustrującą aktywność 
 lub opieszałość oraz zarysowującą się linię orzeczniczą sądów okręgowych 
 w Polsce w sprawach odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających 
 świadczenia emerytalne i rentowe na podstawie ustawy represyjnej z 16 
 grudnia 2016 roku. Tabelę poprzedza próba analizy tych danych wraz z 
 wnioskami i konkluzjami podsumowującymi zaprezentowany stan faktyczny. 
 Opracowanie zostało umieszczone na naszej stronie internetowej i w 
 najnowszym 12 /101/ numerze Biuletynu Informacyjnego.
Z poważaniem!
Jan Gaładyk 
 Biuro ZG SEiRP

więcej
1 % PODATKU DLA SEIRP

OPP- ZARZĄD GŁÓWNY SEiRP PRZYPOMINA I PROSI:

KAŻDY Z NAS MOŻE ODLICZYĆ 1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA

ROK 2020 NA RZECZ SEIRP - KRS 0000043188

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 12(102) Grudzień 2020
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 12(128)2020 r

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 12(128)2020 r

więcej
Infoteka nr 42. Przegląd mediów – 18. 01. 2021 r.

Infoteka nr 42. Przegląd mediów – 18. 01. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi

sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

więcej
Ekwiwalent - informacje bieżące

Szanowni Państwo!

 W załączeniu najnowsze informacje o działaniach SEiRP w sprawie wypłaty 
 wyrównania ekwiwalentu. Sprawa bardzo ważna dotyczy 70. tysięcy 
 policjantów w stanie spoczynku.

 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Styczeń 2021
Prośba Prezesa ZOW SEiRP w Bydgoszczy o wsparcie finansowe członka Stowarzyszenia któremu spłonął dom

Szanowni Państwo!

 Uprzejmie przekazuję prośbę Kolegi Romana Skrzeszewskiego - Prezesa ZOW 
 w Bydgoszczy o wsparcie w trybie zbiórki elektronicznej - Członka 
 naszego Stowarzyszenie któremu spłonął dom. Druga transza zdjęć w 
 oddzielnym e-mailu. W przypadku pytań - proszę o bezpośredni kontakt z 
 Kolegą Romanem Skrzeszewskim.

 Łączę pozdrowienia.

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

więcej
Wyrównanie ekwiwalentu - pytanie prawne WSA w Białymstoku i zawieszane postepowań przed sądami administracyjnymi - wzór zażalenia

Szanowni Państwo!

 W załączeniu kolejne wważne informacje dot. działań w sprawie uzyskania 
 wypłaty wyrównania ekwiwalentu.

 Najnowsze informacje prezentujemy na naszej stronie internetowej:

https://www.seirp.pl/wsa-w-bialymstoku-wystepuje-do-tk-z-pytaniem-prawnym-ws_-wyrownania-ekwiwalentu 
 

 Sprawa ta pozostaje w żywym zainteresowaniu policjantów w stanie 
 spoczynku – dostajemy w tej sprawie dużo e-maili i telefonów, dlatego 
 dokumenty o których mowa wyżej przekazuję w załącznikach.


 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk

więcej
Podaruj SEiRP 1% podatku dochodowego za 2020 r

OPP - Zarząd Główny SEiRP przypomina i prosi:

Każdy z nas może odliczyć 1% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz

SEiRP

KRS 0000043188

 

więcej
Infoteka nr 43. Przegląd mediów – 17. 02. 2021 r

Infoteka nr 43. Przegląd mediów – 17. 02. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi

sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 2(104) Luty 2021

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Luty 2021

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 129 styczeń 2021 r i nr. 130 luty 2021 r

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 1(129)2021 r.

więcej
Zmarł nadkom. w st. spoczynk. Czesław Szczęśniak, członek koła nr 1.

Zmarł nadkom. w st. spoczynku Czesław Szczęśniak, członek koła nr 1

Oddziału Okręgowego  SEiRP w Słupsku.

więcej
Infoteka nr 44. Przegląd mediów – 22. 03. 2021 r.

Infoteka nr 44. Przegląd mediów – 22. 03. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi

sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Marzec 2021

Biuletyn Informacyjny Nr 3 (105). Marzec 2021 r

więcej
Ekwiwalent - wystąpienie do NSA

Szanowni Państwo!

 W załączeniu przesyłam wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu 
 Administracyjnego o podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez organy 
 Policji ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
 lub dodatkowy byłych funkcjonariuszy policji.

Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

- odpowiedź Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 131

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 3(131`)2021 r.

więcej
Infoteka nr 45. Przegląd mediów – 21. 04. 2021 r.

Infoteka nr 45. Przegląd mediów – 21. 04. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w

prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także

związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 4(106) Kwiecień 2021

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Kwiecień 2021

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 132

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 4(132`)2021 r.

więcej
Wzór odpowiedzi na apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA od wyroku Sądu Okręgowego przywracającego odwołującemu się emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną

W ostatnich tygodniach otrzymaliśmy liczne e-maile i telefony z 
 pytaniami jak odpowiadać na apelacje ZER MSWiA.

 W związku z tym, że ZER MSWiA z urzędu wnosi apelacje praktycznie od 
 każdego korzystnego wyroku, jakie zapadają w sądach okręgowych 
 rozpatrujących odwołania od decyzji emerytalno-rentowych podjętych na 
 podstawie ustawy represyjnej, Koleżanka Jolanta Domańska-Paluszak z 
 Biura ZG SEiRP przygotowała wzór odpowiedzi na taką apelację. 

Wszystkim zainteresowanym polecamy wzór odpowiedzi jako materiał pomocniczy do zaadaptowania do własnej sytuacji procesowej i wykorzystania do odpowiedzi na apelację ZER MSWiA – w przypadkach  emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej.

 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

więcej
Komunikat Z.O.O. w Słupsku dot. dyżurów.

Koleżanki i Koledzy!

Biorąc pod uwagę poprawiająca się sytuację pandemiczną
przywracamy system dyżurów członków Zarządu (Prezydium)
w siedzibie ZO SEiRP we WTORKI od godz.  10.00- 12.00 -
 poczynając od  1.06.2021 r.

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Maj 2021
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 133

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 5(133)2021 r.

Od Redakcji.
W majowym wydaniu OBI, zauważycie Państwo sporo tekstów o dogadaniu się Lewicy z PiS w sprawie wspólnego głosowania za ratyfikacją Budżetu Popande-micznej Odbudowy. I nie o jego przyjęcie przez Sejm RP z pomocą Lewicy są pretensje, a o taj-ne konszachty obu wyżej wspomnianych partii. Poniżej fragment dłuższej dysertacji o powo-dach i skutkach „dogadania się” w zakresie nas interesującym. Na pytanie, niżej zapisane, starają się odpowiedzieć w podkaście „Stan po burzy” 8 maja 2021 r. w onet.pl. Agnieszka Burzyńska i Andrzej Stankiewicz.
Czy Kaczyński odda pieniądze emeryturom mundurowym z PRL?
Polityka partyjna jest sztuką transakcji. Jeżeli Lewica poszła na układ z PiS, który jest jej ideologicznym przeciwieństwem — atakuje aktywistów LGBT i zaostrza aborcję — to na stole musiał leżeć jakiś deal. W politycznym światku trwa odliczanie do decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który wkrótce ma wydać orze-czenie w sprawie emerytur funkcjonariuszy, którzy pracowali w bezpiece w czasach PRL. Tzw. ustawa dezubekizacyjna drastycznie ob-niżyła ich emerytury, nawet jeśli w III RP byli bohaterami zwalczającymi przestępczość. To orzeczenie ważne dla starszego elektoratu Le-wicy. Stąd plotki, że szef PiS Jarosław Kaczyń-ski — kontrolujący Trybunał Konstytucyjny — może dać prezent swym koalicjantom od Fun-duszu Odbudowy.
M ożna powiedzieć, że zaczynamy! Zaczyna-my przerwaną obostrzeniami sanitarnymi działalność Stowarzyszenia. Nie tylko „zdalnie” będziemy rozmawiać o intersujących nas sprawach, ale face to face, stosując nadal bez-pieczne zasady zapobiegające zakażeniom pan-demicznym.
W związku z tym informujemy Państwa, że: wznawiany od pierwszej środy czerwca, (2.06.) działalność Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie.
Impulsem do odnowienia działalności Oddziałów Wojewódzkich i Okręgowych SEiRP jest oczywiście zwołanie na 25 czerwca 2021 r. posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP. Posie-dzenie w czasie którego będą: wyjaśnione naro-słe w czasie bezczynności problemy, pretensje i i nieporozumienia.
Na wyjaśnienie przecież czeka powód nie-snasek istniejących, z wiadomych powodów, między SEiRP a FSSM RP w tle których czai się posądzenie o oszustwo w wyprowadzeniu bazy danych adresowych osób ubezpieczonych.
No może, nie na wyjaśnienie, bo sprawa już dawno jest oczywista, ale na oddanie sza-cunku Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP, któ-ra jednoznacznie wskazała powody i przyczyny zmniejszenia się wpływów z odpisów ubezpie-czeniowych członków Naszego Stowarzyszenia.
Można rzec, że tam, gdzie nie wiadomo o co chodzi, zawsze, ale to zawsze, można doszu-kać się „pieniędzy”. Pieniędzy które wykorzy-stuje dla korzyści ta czy inna strona sporu.
Jerzy K. Kowalewicz

więcej
Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa

16 czerwca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie dotyczące obniżenia wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa. 

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET