Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Aktualności
Strona internetowa SEiRP W Słupsku

Uruchomienie strony internetowej.

więcej
Pliki do pobrania

W zakładce "Dokumenty" udostępniono mozliwośc pobierania plików dokumentów w formacie pdf. lub doc.

więcej
Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. 

więcej
Projekt regulaminu korzystania ze środków finansowych zebranych przez SEiRP jako O.P.P.

Stosownie do ustaleń przyjętych przez Prezydium ZG SEiRP w załączeniu projekt regulaminu korzystania ze środków finansowych
zebranych przez SEiRP jako Organizację Pożytku Publicznego zgromadzonych na koncie OPP - Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

 

więcej
Wręczenie odznaczenia członkowi Koła nr 2 w Słupsku.

Wręczenie Odznaczenia   Janowi Gostomskiemu członkowi Koła nr 2 Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku.

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 1(174) 31 stycznia 2024 r.

Po wyborach, po objęciu kierowania państwa
przez demokratyczną koalicję zmieniła
się narracja o „obecnych” zachowaniach policji
- o czym więcej wewnątrz tego wydania
OBI. Doskonałym kierunkiem obecnych i przyszłych
działań rozkazodawczych i wykonawczych
całej struktury policyjnej jest przede
wszystkim chronić każdego człowieka, obywatela (.......)

więcej
Biuletyn Informacyjny nr 1 (139) 2024

Zwracamy się do Autorów i Korespondentów z uprzejmą prośbą o przesyłanie prac oraz materiałów, w celu ich publikacji, na dwa adresy równocześnie: ebiuletyn@seirp.pl   i sekretariat@seirp.pl

więcej
Zmarł Jan Papis - Honorowy Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze.

W dniu 5 lutego 2024 r. lat zmarł Jan Papis - Honorowy Prezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Zielonej Górze. , przeżył 91 lat.

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 2(175) 29 lutego 2024 r.

Przypominamy o możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz SEiRP     KRS 0000043188

więcej
BI Nr 2 (140) Luty 2024

Przekaż 1,5% podatku na rzecz SEiRP
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego – pomóż nam pomagać.
KRS: 0000043188

 

więcej
Apel Z.O.O..SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam APEL  - w słusznej sprawie Koleżanek i Kolegów!

Szczegóły zawarte w treści Apelu.

Pozdrawiam

Wojtek Trzeciecki 

więcej
Ustawa represyjna - komentarze medialne

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że dzisiaj ukazał się kolejny interesujący artykuł
w Gazecie Wyborczej. W mediach pojawiły się liczne komentarze do naszych
opracowań poświęconych statystykom sądowym w Biuletynie Informacyjnym nr
1/2024 i nr 2/2024 oraz do wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości i
wspólnego z Federacją wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji.

Z poważaniem!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

 

więcej
Wręczenie odznaczeń członkom koła nr 2

Wręczenie odznaczeń "Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP" członkom koła nr 2

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 3(176) 31 marca 2024 r.

Tysiące funkcjonariuszy, którym PiS obciął świadczenia w wyniku dezubekizacji, nie może doczekać się wyroku sądu. Sądy nie wyrabiają się z pracą, bo zaginęły miliony złotych, które Ziobro dostał na przyśpieszenie procesów dezubekizacyjnych.


Leszek Kostrzewski ( str: 17)

więcej
Biuletyn Informacyjny nr 3 (141) 2024

Koleżanki i Koledzy!
Przyjmijcie najlepsze, najserdeczniejsze
życzenia wesołych, kolorowych, pełnych energii,
miłości i zrozumienia Świąt Wielkanocnych
spędzonych w spokoju, dobrym zdrowiu
i w otoczeniu najbliższych.
Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP

 

więcej
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w BYTOWIE

W dniu 27 marca 2024 r w gościnnej świetlicy bytowskiej Komendy Policji, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Koła kol. Leszka Turowskiego, odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Koła.

więcej
ZAWODY STRZELECKIE Z.Ż WP REJONU SŁUPSKIEGO

W dniu 20.04.2024 r na strzelnicy sportowej przy ul. Zamiejskiej w Słupsku odbyły się zawody strzeleckie pod patronatem Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego.

więcej
Zebranie sprawozdawcze koła SEiRP w Człuchpwie

W dniu 24.04.2024 r. w gościnnej siedzibie Komendy Policji w Człuchowie odbyło się coroczne , sprawozdawcze zebranie Koła, któremu przewodniczył kol. Andrzej Jażdżewski – Prezes Zarządu Koła. Honorowym gościem Zebrania był Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Człuchowie mł. insp. Krzysztof Zieliński.

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 4 (142) 2024

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania tekstów

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 4(177) 30 kwietnia 2024 r.

W dniu 10 kwietnia 2024 roku Prezes ZG SEiRP skierował
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Marcina
Kierwińskiego pismo o wyciągnięcie konsekwencji wobec
osób, które w MSWiA urządziły sobie zabawę art. 8a ustawy
emerytalnej.

 

więcej
PRZYWRACANIE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OSOBOM REPRESJONOWANYM – SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI MSWIA

W dniu 22 maja br. Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zorganizowało spotkanie stron (społecznej i rządowej) zaangażowanych w usuwanie skutków ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. czyli przedstawicieli stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym z kierownictwem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

W dniu 13 czerwca br., na zaproszenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesława Szczepańskiego, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli MSWiA, w tym ZER, z przedstawicielami FSSM RP. 

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 5(178) 31 maja 2024 r.

Zauważycie Państwo Czytelnicy, przeglądając
„majowe” wydanie OBI, sporo tekstów
przedrukowanych literalnie ze strony internetowej
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
RP, co wyraźnie zostało zaznaczone
przy każdym z nich.
Owo zainteresowanie publikacjami FSSM
RP, wynika wprost z tego, o czym w nich napisano.
Sprawy żywotnie interesujące emerytów
mundurowych: stan prawny i bieżące, aktualne
zainteresowania Komisji Prawnej, Przewodniczącego
Federacji i skupionego w Federacji
tandemu prawników wyjaśniają, doradzają i
czynią starania, by niesprawiedliwie
„zarządzone represje”, w stosunku do mundurowych,
zmienić lub całkowicie usunąć z porządku
prawnego. Zapraszam do lektury!

więcej
Majowa integracja 2024

W dniu 31.05.2024 r na terenie gościnnych POD „Kolejarz” w Słupsku Zarząd Okręgowy SEiRP Oddział w Słupsku zorganizował emeryckie spotkanie integracyjne w którym wzięło udział kilkudziesięciu członków z Koła 1 i 2 oraz z koła nr 3 (Szkoła Policji).

więcej
Biuletyn informacyjny ZG SEiRP Nr 5 (143) Maj 2024

BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 (143) 2024  Maj 2024 r.

Wydawca:
Zarząd Główny Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych

więcej
Kontakt na skrzynkę mailową ZER MSWiA

Dzień dobry!
Przekazuję z uprzejmą prośbą o poinformowanie wszystkich naszych Kół i
osób zainteresowanych.
Z poważaniem!
Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

więcej
Biuletyn Informacyjny nr 6 (144) 2024

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że uruchomił skrzynkę mailową: klient@zer.mswia.gov.pl,

na którą można przesyłać informacje dotyczące postępowań sądowych i wnioski o wycofanie przez ZER MSWiA wniesionych apelacji od korzystnych dla pokrzywdzonych orzeczeń sądów okręgowych

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 6(179) 30 czerwca 2024 r.

Od Redakcji
Z wróciłem się do „sztucznej inteligen-cji” (artificial intelligence, AI) by swoimi moż-liwościami elektronicznej kwerendy przejrzała sieć i „wyartykułowała”, jakie owa sieć zawiera informacje i opinie zawarte w niej aktualnie w czerwcu 2024 r. Wyniki kwerendy mogą pań-stwo obejrzeć na następnej stronie. Zachęcam do zapoznania się z tym „wyartykułowanym” przez AI tekstem, gdyż poza wielu szczegółami, różni się on od wiadomości posiadanych przez „zwykłego obywatela”, obywatela nie zaintere-sowanego bezpośrednio dezubekizacją i krzyw-dami, jakie z jej powodu, dotknęło wielu eme-rytów i rencistów mundurowych.(........)

 

więcej
Posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku

W dniu 8 lipca 2024 r, w siedzibie Zarządu Oddziału Okręgowego SEiRP przy ul Reymonta w Słupsku, odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego poświecone podsumowaniu 2023 roku i przyjęciem założeń do działania w roku bieżącym.

więcej
- DECYZJA NR 235 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia organizacjom zrzeszającym emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych i administracji korzystania z niektórych pomieszczeń i urządzeń urzę

Dzień dobry!
W załączeniu przesyłam ponownie decyzję - DECYZJA NR 235 MINISTRA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie
zapewnienia organizacjom zrzeszającym emerytów i rencistów resortu spraw
wewnętrznych i administracji korzystania z niektórych pomieszczeń i
urządzeń urzędów obsługujących organy podległe ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych i porozumienie z KGP z 2015 roku z 19 listopada 2015
roku.


Pozdrawiam!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

 

 

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET