Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Aktualności
Strona internetowa SEiRP W Słupsku

Uruchomienie strony internetowej.

więcej
Pliki do pobrania

W zakładce "Dokumenty" udostępniono mozliwośc pobierania plików dokumentów w formacie pdf. lub doc.

więcej
Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. 

więcej
Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Szanowni Państwo!

W związku z telefonami Koleżanek i Kolegów  /głównie tych którzy nie
posiadają dostępu do internetu/, spełniających potencjalnie warunki do
uzyskania „Świadczenia uzupełniającego dla niezdolnych do samodzielnej
egzystencji”, uprzejmie proszę o upowszechnianie informacji w tej
sprawie. 

więcej
Informacja o zmianie konta O.O.SEiRP w Słupsku

Informacja Skarbnika Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku o zmianie konta bankowego.

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 12(126) Grudzień 2022

W numerze  min:

USTAWA REPRESYJNA. NEGATYWNA ODPOWIEDŹ MF NA INTERWENCJĘ RPO.

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 12(152)2022 r.

Od Redakcji
Czego najwięcej w tym „świątecznym wydaniu”? Oczywiście życzeń nomen omen świątecznych a także na Nowy Rok. Napłynęło ich wiele, znacznie więcej niż rok temu co można sprawdzić klikając tutaj. Zaznaczenie takie jest istotne bo świadczy o ponownym, po covidowym powrocie do tzw. normalności, czyli do szanowania drugiej osoby, jej poglądów, wyglądu i orientacji także politycznej. Życzenia są ważne i przynoszą więcej dobrych emocji niż bezprzytomne szczucie i hejt jakiego jesteśmy świadkami i często ofiarami. A więc życzmy sobie nawet naj-drobniejszych, największych też, sukcesów i szczęśliwych przypadków na co dzień i od święta.

więcej
Kalendarzyki - sprawozdania OPP

Szanowni Państwo!

 Zamierzamy w najbliższych dniach wydrukować kilka /kilkanaście/ tysięcy 
 kalendarzyków listkowych na 2023 rok z apelem o wsparcie SEiRP odpisem 
 podatku dochodowego -1,5 %. 

Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

więcej
„Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia 2023 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wspólnie z Biurem Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji oraz Biurem Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji organizuje seminarium w formule on-line w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR, oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego pt.: „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”.

 
mł. asp. Damian Chamier Gliszczyński
Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 1(153)2023 r.

Grała orkiestra
Tysiące młodych wolontariuszy z różnych zakątków, w miastach i wioskach, co rok z orkiestrą Jurka wyrusza, o szczytne cele łączy ich troska. Jeśli wam bliskie Orkiestry granie, szlachetny poryw serca wspierajcie. Wszystkich, co mają odmienne zdanie, uprzejmie proszę – nie przeszkadzajcie

więcej
Okręgowe Zebranie Delegatów SEiRP w Słupsku.

Uchwałą nr 1/2023 Zarząd Oddziału Okręgowego w Słupsku zwołuje na dzień 27 lutego 2023 roku Okręgowe Zebranie Delegatów SEiRP w Słupsku.

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET