Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Aktualności
Strona internetowa SEiRP W Słupsku

Uruchomienie strony internetowej.

więcej
Pliki do pobrania

W zakładce "Dokumenty" udostępniono mozliwośc pobierania plików dokumentów w formacie pdf. lub doc.

więcej
Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. 

więcej
APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH
W związku z informacjami o wyznaczaniu terminów rozpraw uprzejmie proszę
o zgłaszanie tych faktów do zespołu prawnego FSSM (adres:
zespol.prawny@fssm.pl) i do Biura ZG SEiRP (adres:
sekretariat@seirp.pl).

W załączeniu apel Prezydenta FSSM w tej sprawie.

Jan Gaładyk
Biuro ZG
więcej
USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

Niestety, takiego scenariusza się spodziewaliśmy. Oczywiście sędzia zawsze ma prawo skierować wątpliwe prawnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego ale przyznajemy, że po cichu liczyliśmy na to, że sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, wyznaczeni do orzekania w sprawach odwołań byłych funkcjonariuszy i policjantów od decyzji ZER MSWiA obniżających im merytury i renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. zdobędą się na odwagę i sami będą orzekać bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP.

więcej
Podziękowania Prezesa ZG SEiRP, Analiza wyroków kasacyjnych NSA

Podziękowania Prezesa ZG SEiRP, Analiza wyroków kasacyjnych NSA

Szanowni Państwo!

W załączeniu przekazuję podziękowania Prezesa ZG SEiRP – Antoniego Dudy
skierowane do wszystkim darczyńców którzy wsparli zbiórkę elektroniczną
„Dla Józefy” i ponowiony apel o dokonywanie wpłat. Uprzejmie proszę o
przekazanie tych podziękowań do wszystkich Kół SEiRP.

Przesyłam również przygotowaną przez naszą Koleżankę z Biura Zarządu
Głównego – Jolantę Domańską – Paluszak: „ANALIZĘ WYROKÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO POD KĄTEM DOPUSZCZALNOŚCI ZASTOSOWANIA WYŁĄCZENIA SPOD
DZIAŁANIA USTAWY REPRESYJNEJ NA PODSTAWIE ART. 8a USTAWY
ZAOPATRZENIOWEJ”.
 Analiza jest konsekwencją szczegółowego omówienia
kilkunastu wyroków kasacyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego, które
zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce: Orzeczenia
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania adm. w trybie art.8a
ustawy -
https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego
Analiza została przygotowana do wykorzystania przez wszystkich którzy
skorzystali z procedury art. 8a, a także przez tych którzy rozważają
taką możliwość.
Obydwa dokumenty umieściliśmy również w Infotece nr 33 i w kwietniowym
Biuletynie Informacyjnym.

Z życzeniami dobrego zdrowia!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

więcej
Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Szanowni Państwo!

W związku z telefonami Koleżanek i Kolegów  /głównie tych którzy nie
posiadają dostępu do internetu/, spełniających potencjalnie warunki do
uzyskania „Świadczenia uzupełniającego dla niezdolnych do samodzielnej
egzystencji”, uprzejmie proszę o upowszechnianie informacji w tej
sprawie. 

więcej
Ekwiwalent - wystąpienie do NSA

Szanowni Państwo!

 W załączeniu przesyłam wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu 
 Administracyjnego o podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez organy 
 Policji ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
 lub dodatkowy byłych funkcjonariuszy policji.

Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

- odpowiedź Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r

więcej
Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Przepraszam za formę ale w związku z pytaniami o świadczenie uzupełniające w załączeniu ponownie przesyłam informacje które staramy  się upowszechniać od 2019 roku. Ze względu na sygnalizowane trudności z pozyskaniem druków ze strony ZER MSWiA w załączeniu przesyłam ponownie druk wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia, które ubiegający się o świadczenie powinien złożyć w placówce ZER MSWiA.
Z poważaniem!
Jan Gaładyk

więcej
Ekwiwalent - przedawnienie - zawieszanie postępowań

Szanowni Państwo!

 Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Zarządu Głównego SEiRP 
 / 
https://www.seirp.pl/roszczenie-o-wyplate-wyrownania-ekwiwalentu-przedawni-sie-7-listopada-2021-roku 
 / umieściliśmy najnowszą informację dot. roszczenia o wyrównanie wypłaty 
 wyrównania ekwiwalentu w którym przypominamy wszystkim zwolnionym ze 
 służby w Policji po 19 października 2001 roku, którzy jeszcze nie 
 złożyli wniosków o wyrównanie ekwiwalentu, że mogą to jeszcze skutecznie 
 zrobić do 7 listopada 2021 roku.
 Ponadto prezentujemy informację o wniosku do Prezesa NSA o podjęcie 
 uchwały w trybie zgodnym z art. 264 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 15 § 1 
 pkt 2 p.p.s.a. w sprawie powstałych rozbieżności w interpretacji art. 9 
 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r.c o szczególnych rozwiązaniach 
 dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra 
 właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o służbie więziennej 
 oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 października 2020 
 roku. Niestety 15 października 2021 roku otrzymaliśmy odpowiedź z 
 której wynika, że orzecznictwo NSA jest już jednolite i nie ma potrzeby 
 wywoływania takiej uchwały NSA. Problem tylko polega na tym, że NSA 
 teraz już jednolicie zawiesza wszystkie postępowania wszczęte wnioskami 
 o wypłatę wyrównania ekwiwalentu. Ta jednolitość sprowadza się niestety 
 do seryjnego zawieszania postępowań i uzasadniana jest pytaniem prawnym 
 WSA w Białymstoku.
 Uprzejmie proszę o upowszechnienie informacji w Kołach i wśród 
 wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wyrównania ekwiwalentu.

 Z poważaniem!
 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

więcej
Informacja dot. pisma Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy z 7 stycznia 2022 roku skierowanego dzisiaj do Pani Dyrektor ZER MSWiA Małgorzaty Zdrodowskiej

Dzień dobry!

 W załączeniu przesyłam kopię pisma Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy z 7 
 stycznia 2022 roku skierowane dzisiaj do Pani Dyrektor Małgorzaty 
 Zdrodowskiej, z uprzejmą prośbą o przekazanie Prezesom Kół i wszystkim 
 zainteresowanych problemem.

 Informuję, że na stronie OPZZ znajduje się petycja w tej samej sprawie, 
 którą można podpisać elektronicznie lub zebrać podpisy na dołączonym do 
 petycji wykazie.Tu adres elektroniczny do petycji: 
https://www.opzz.org.pl/informacje/ulga-podatkowa-na-rzecz-wyzszych-emerytur-podpisz-petycje/

 O dalszych krokach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

więcej
Podaruj SEiRP 1% podatku za 2021

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

KAŻDY MOŻE PRZEKAZAĆ NA RZECZ SEIRP 1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 2021

więcej
Polski ład a obniżenie emerytur

Polski ład a obniżenie emerytur 


Dzień dobry!

 Jak dowiadujemy się z komunikatu PAP Minister Finansów Tadeusz 
 Kościński podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek 
 na podatek dochodowy — o czym poinformowało w piątek wieczorem 
 Ministerstwo Finansów. Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które zarabiają od 
 5701 do 12 tys. 800 zł brutto, mają na Polskim Ładzie nie stracić.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 stycznia 2022 r. w 
 sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych 
 płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
 /https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000002801.pdf / zostało 
 opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2022 roku z datą 7 stycznia 2022 roku 
 pod poz. 28.

 Minister Finansów poinformował także, że resort finansów 
 pracuje nad zmianami w Polskim Ładzie, które będą dotyczyć emerytów. 
 Cytat za PAP: „Wdrożymy rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie "Polskiego 
 ładu" dla osób z emeryturą do 12 800 zł brutto obciążenie podatkiem i 
 składką się nie zmieni; reforma będzie dla nich neutralna.”.

 W załączeniu przesyłam tekst odpowiedzi jaką w dniu 4 stycznia 202 roku 
 otrzymał jeden z naszych Kolegów na prośbę o wyjaśnienie dlaczego jego 
 świadczenie zostało obniżone.
 W świetle powyższego musimy czekać na dalszy rozwój sytuacji, a w 
 szczególności na odpowiedź Dyrektor ZER MSWiA na wystąpienie Prezesa ZG 
 SEiRP z 7 01 2022 roku.

 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

więcej
Zarząd Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze - wręczenie Dyplomu dożywotniego Honorowego Prezesa Zarządu

Posiedzenie Prezydium Z.O.O SEiRP w Zielonej Górze z okazji wręczenia JANOWI PAPIS DYPLOMU Dożywotniego Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego nadanego przez Zarząd Główny SEiRP.

więcej
Pismo Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy z 20 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia

Szanowni Państwo!

 W załączeniu przesyłam pismo Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy z 20 
 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia, 
 z uprzejmą prośbą o przekazanie do wiadomości wszystkim członkom 
 Stowarzyszenia.

 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 1(115) Styczeń 2022
 
Biuletyn Informacyjny Nr 1(115) Styczeń 2022
więcej
Uchwała Nr 1/VIII/ZG/2022 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia.

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Stosownie do informacji przekazanej wcześniej, w załączeniu przesyłam 
Uchwałę Nr 1/VIII/ZG/2022 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia 
kadencji władz Stowarzyszenia.

Uchwała została jednomyślnie przegłosowania / w trybie obiegowym poprzez 
 korespondencję e-mailową /. Wg. sporządzonego protokołu głosowania, 
głosowało 24 członków Stowarzyszenia. Dwoje członków nie wzięło udziału 
w głosowaniu.

Uchwała jest wiążącą informacją dla wszystkich członków Stowarzyszenia i 
pozwoli na rozpoczęcie kampanii wyborczej z chwilą odwołania stanu 
epidemicznego lub stanu epidemii.

Nowe władze Stowarzyszenia trzeba będzie wybrać najpóźniej w ciągu 60 
dni od odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Będzie to 
zadanie trudne ze względu na to, że tym czasie musimy przeprowadzić 
wybory na trzech poziomach organizacyjnych, w Kołach, w Oddziałach 
Wojewódzkich i Okręgowych oraz zorganizować i odbyć Krajowe Zebranie 
Delegatów.

 Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP

więcej
Dodatek osłonowy - pierwsze wnioski należy złożyć do 31 stycznia 2022 roku .

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Ustaw z 2022 roku poz. 1 
 została opublikowana ustawa o  dodatku osłonowym oraz w poz. 2 rozporządzenie określające wzór wniosku  o jego wypłatę.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Dz. U z 2022 r. 
poz. 2 - 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/T/D20220001L.pdf

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w 
sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego – Dz. U z 2022 r. 
poz. 2 - 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf 
.

Ustawa weszła w życie 4 stycznia 2022 roku.

Wniosek będzie można złożyć w najbliższej gminie.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, które mają 
przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w 
ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w 
gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 
stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie 
zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 
zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 
850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się 
minimum z 6 osób).

Uwaga! W art. 12 cyt. ustawy znajdujemy również ważny zapis: W ustawie 
z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie 
posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków 
publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż 
jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje 
właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej 
przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291,z późn. zm.8), 
zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 
 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.9)), dodatku 
osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 
r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1), oraz innych dodatków i 
świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych 
przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie 
przekracza kwoty 1700 zł miesięcznie.”

Więcej informacji w załącznikach.

Z poważaniem!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 1(141)2022 r.

Od Redakcji

Nowa jakość, nowy sposób na polemikę, czy dyskusję na określony temat, czy z problemem prezentujemy po raz pierw-szy w tym wydaniu OBI. Nowatorski w tym sensie, że odnoszenie do tekstu odbywa się w jednym wydaniu miesięcznika, i nie rozciąga się na kolejny wydany w takiej rozpiętości cza-sowej, że Państwo Czytelnicy nie zawsze koja-rzycie z czym się polemizuje, albo jaki temat wymusił nań odpowiedź.
Taka forma dyskusji wynika z tego, że autor tekstu - przed przekazaniem go do publi-kacji w OBI - dzieli się nim z innymi osobami lub ujawnia w mediach społecznościowych.
W tym wydaniu taki „triumwirat” pole-miczno-dyskusyjny utworzyli Aneta Wybieral-ska, Mietek Malicki i Marcin Szymański.
Redakcja zachęca do takiej formy współ-pracy, która poszerza, z całą pewnością, „temat główny” tekstu o spojrzenie „innym oczami”.

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 2(116) Luty 2022
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 2(142)2022 r.

Spis treści miesięcznika


4. Od Redakcji – Jerzy K. Kowalewicz
5. Zdarzyło się w lutym 2022 r. – Jerzy K. Kowalewicz
12. List Andrzeja Rozenka
13. Czy sprawa przegrana w apelacji, to już koniec? -Komisja Prawna FSSM RP
14. Odsetki od Dyrektora ZER MSWiA – Damian Sucholewski
15. Odsetki za zwlokę w wykonaniu prawomocnego wyroku sądu – Komisja Prawna FSSM RP
18. „Polski Ład”, a pracujący emeryci – Leszek Kostrzewski
20. Seniorzy muszą pilnować przelewów z ZUS – Przemysław Gryń
21. Zmiana tematyki z byle jakiej na…, bardzo ważną – Mieczysław Malicki
22. Najwyższa pora na zmianę narracji – Marcin Szymański
23. Problem z IGI – Mieczysław Malicki
24. Z Wolski list otwarty – Mieczysław Malicki
25. Witam wszystkich Czytelników OBI – Aneta Wybieralska
26. Dzięki za możliwość bycia przyjacielem Anety i Mietka – Marcin Szymański
26. Oświadczenie „Trumwiratu” – Anety Wybieralska, Marcin Szymański,
Mieczysław Malicki
27. Do Przyjaciół Żołnierzy – Mieczysław Malicki
27. List otwarty do kolegów i przyjaciół z dawnych WSW, Zarządu Zwiadu WOP, i WSI  – Marcin Szymański
28. Dziedziczenie składek emerytalnych z ZUS-u
– Leszek Kostrzewski
29. Samochód w spadku – Ewa Furtak
33. Unikanie płacenia alimentów
– Internet https://pl.wikipedia.org/wiki/Alimenty#Unikanie_p%C5%82acenia_aliment%C3%B3w
34. „Dolek” – Aneta Wybieralska
35. Poczytajcie. Zapłaczcie. – Aneta Wybieralska
36. Miś nadaje! – Aneta Wybieralska
37. Szpila w szpilkach, czyli Wesoły kramik – Aneta Wybieralska
38. 8 Marca, dzień jedyny – Aneta Wybieralska
40. „Kiedy noc samotnością mnie szczuje” – Janusz Maciej Jastrzębski
41. „Ursus” cz. III – Wojciech Trzeciecki
42. Czteroletnia ofiara Putina, czyli Pecunia no olet -Janusz Maciej Jastrzębski
43. „Tajne blizny” fragment 5 – Aneta Wybieralska
46. Kompleks wyższości i terier „Klocek” – Janusz Maciej Jastrzębski
48. „Pocztowy omnibus”
– Janusz Maciej Jastrzębski
49. Pamięci Aleksandro Kozłowicza – Marek Osik
51. Pamięci Jana Osterczuka – Karol Wyszyński
52. Pamięci Marka Ostrycharza – Wojciech Ostrycharz
Sprawą oczywistą jest, że opinie i poglądy zawarte w publikowanych w OBI tekstach,
są osobistymi

więcej
Komunikat Z.O.O. w Słupsku dot. dyżurów.

Z.O.O. SEiRP  w Słupsku z dniem 1 marca 2022 r przywraca swe dyżury.

więcej
Zbiórka na rzecz Ukrainy

Szanowni Państwo!

 Uprzejmie informuję, że Prezes Zarządu Głównego SEiRP - Antoni Duda 
 podjął decyzję o uruchomieniu zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na 
 pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę 
 – treść decyzji w załączniku.

 Zebrane środki zostaną przekazane wybranej organizacji pozarządowej na 
 bezpośrednią pomoc dla ofiar wojny - na zakup żywności, leków, 
 artykułów higienicznych i innych rzeczy niezbędnych dla osób 
 skrzywdzonych działaniami wojennymi.

 Założyliśmy, że gdyby każdy z nas przekazał na konto naszej zbiorki 
 choćby pięć złotych, to zebralibyśmy znaczącą kwotę na wsparcie i realną 
 pomoc ludziom którzy jej bardzo potrzebują...................................................

 


 Z wyrazami szacunku!

 Jan Gaładyk
 Biuro Zarządu Głównego SEiRP

więcej
Ustawa represyjna. Statystyki sądowe. Przerażająca skala bezprawia

Dzień dobry!

 Polecam uwadze Państwa materiał który zamieściliśmy na naszej stronie 
 internetowej:  https://www.seirp.pl/ustawa-represyjna_-statystyki-sadowe

 Z poważaniem!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 3(143)2022 r.

Od Redakcji
Najnowsze z najnowszych, w tym wydaniu - i mam nadzieję że także w kolejnych OBI będzie dużo, będzie coraz więcej i gęściej, o Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA. O, krótko nazywanym, ZER, który wypłacając emerytom mundurowym, rencistom, ich rodzinom wszelkiego rodzaju kwoty w Polsce zasłynął z tego, że zmuszony dwoma politycznymi ustawami zaczął wypłacać niższe emerytury i renty rodzinne. A obecnie, także z nakazu zasad prawnych wysyła kolejne, i kolejne, „apelacje” do sądów, których wyroki nakazały zwrot tych „niedopłaconych przez lata” gratyfikacji - mające być ponoć, wg ustawodawcy, przywilejami.
O tych „sprawach” z całą pewnością będzie więcej i solidniej niż w tym felietonie. O sprawach, którymi zajmuje się wyłącznie jeden referat prawny przy prostym fakcie, że ZER MSWiA „ma na utrzymaniu wszystkich mundurowych” - a przynajmniej na stronie głównej tej instytucji: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.gov.pl), jest ich, tych służb, osiem.
Redaktorzy OBI nie zapomnieli też o „dziwacznej” wojnie jaką toczy Rosja z Ukrainą na terenie tej ostatniej. Wojnie mającej „przysposobić” ten wielki kraj do kierowania nim przez obecnego kremlowskiego władcę. Władcę, który było nie było, ale zamarzył sobie „odbudować” istnienie i znaczenie dawnej CCCP.
OBI nie jest pisemkiem politycznym ani nie zamierza nim być w przyszłości, ale bieżące wieści nakazujące bronić się Ukrainie samotnie, budzą nieco uśpione historie z 1939 roku i samotność w tym wszystkim Polski zagarnianej przez Hitlera i Stalina od wschodu.
Stąd też wielu zastanawiało się nad „samodzielnym” wyjazdem polskich najważniejszych polityków do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy z propozycją utworzenia tam „misji pokojowej NATO”. Co w prasie, nie tylko polskiej, zostało dokładnie zlekceważone
Art. 5 NATO wymusza taki stan rzeczy, ale samotna Ukraina, mimo dostarczanych olbrzymich ilości broni i pomocy humanitarnej, z dnia na dzień coraz bardziej ulega niszczeniu i wyludnieniu.

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 3(117) Marzec 2022

Ze względu na wynikającą z harmonogramu wydawniczego konieczność przestrzegania terminów, uprzejmie proszę o nadsyłanie materiałów do Biuletynu Informacyjnego do 15 dnia miesiąca. Materiały nadesłane po 15 dniu miesiąca zostaną opublikowane w następnym wydaniu BI.

Redaktor

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 4(144)2022 r.

Od Redakcji
T ym razem, to już drugie wydanie OBI, w któ-rym opisujemy wg zamierzeń, Zakładu Emery-talno-Rentowy MSWiA, i ich zamiary wysuwa-ne w stosunku do funkcjonariuszy przyjętych do pracy z służbach przed 2 stycznia 1999 r. W ulot-kach (10 szt.) zamieszczono o wiele więcej zapisów niż jestem gotów w tym felietonie wymienić.
W części OBI, która opisuje powody i wyda-rzenia związane z działalnością ZER MSWiA, dano temu instytucyjnemu organowi państwowemu orga-nizację i prowadzenie (poprzez odwołania) coraz wię-cej. Sądy, które rozpatrują takie sprawy odwoław-cze, które nie bacząc na pytania i zapytania, znajdu-ją sposoby prawne i sądowe do przywrócenia spraw już nabytych - przed wieloma laty nabytych.
A nabyto, te sprawy, już w czasie kiedy jesz-cze nie było, kiedy sprawy te nie leżały jeszcze w „zakresie obowiązków naprawczych” obecnego Rzą-du. Jeszcze nie leżały na biurkach, „jako te najpew-niejsze” które nie dało się tak szybko wykonać, tak szybko trzeba było nowe ustawy, nowe przepisy za-pisy w tych ustawach. Stąd też nowe, te „nowe” ustawy, stąd też te zawarte też tam zawarte są w nich całkiem nowe ustalenie i zasady naliczania stawek emerytalnych, emerytur mundurowych i emerytur przy przejściach na „zasłużoną bo lepszą”.
I na koniec, już tylko trochę. O tym jak, i w jaki sposób, sprawy doszły do tego, że wymienia się w „Represjonowanych”, jako te, co do których tak zmieniło się nastawienie, tak zmieniło się odpusz-czenie spraw i zasad. Bo nie mówi się przecież: o: naruszeniu praw, o wykroczeniach, o spojrzeniu z
innej strony talerza…

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Kwiecień 2022
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 5(145)2022 r.

Od Redakcji
Ci  z Państwa Czytelników Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego zainteresowanych działalnością FSSM RP - a przecież warto zwracać uwagę na ogólnie pozytywne działania Federacji - zauważyli zapewne, że w składzie zarządu i komisji nie znajdują się członkowie SEiRP. Taki, a nie inny, stan faktyczny trwa już od pewnego czasu o czym zaświadcza treść pisma zawartego na stronie:
https://www.seirp.pl/informacja-seirp-o-wyjsciu-z-fssm-rp
Wiem, a może tylko przypuszczam, że Nowe Kierownictwo Federacji może nie znać treści tego pisma i podjętej - dla jego uprawomocnienia uchwały… Sądzę, że dla porządku prawnego warto się zapoznać z faktami tam, w tym piśmie, zawartymi.
Tak, czy inaczej, życzymy - podobnie jak zrobił to Mietek Malicki - wszystkiego najlepszego na „nowej drodze”
Jerzy K. Kowalewicz

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 5(119) Maj 2022

Numer zredagował: Adam Szyszko
e-mail: ebiuletyn@seirp.pl
Adres Redakcji:
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 tel.: 515 214 767
e-mail: ebiuletyn@seirp.pl, sekretariat@seirp.pl
Wydawca:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel. policyjny: 22 60-129-13
www.seirp.pl

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 6(146)2022 r.

Od Redakcji

Do tekstu „Ważne zmiany w FSSM RP” na stro-nie: (https://fssm.pl/wazne-zmiany-w-fssm-rp opisują-cym wyborcze zmiany w kierownictwie Federa-cji jej były przewodniczący Zdzisław Czarnecki dołącza list:„:Podziękowanie od Zdzisława Czarneckiego i ustępującego Zarządu FSSM RP” (link: https://fssm.pl/podziekowania-od-zdzislawa-czarneckiego-i-ustepujacego-zarzadu-fssm-rp) zawierają-cy taki akapit dot. rezygnacji SEiRP z bycia członkiem Federacji: Ponadto, czułbym się niezręcznie wchodząc do nowego Zarządu FSSM RP jako delegat innej organizacji niż Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, którego by-łem Prezesem, z ramienia którego wszedłem przed laty do Zarządu Federacji, a którego dziś nie ma wśród jej członków. Oficjalne powody wypowiedzenia przez Zarząd SEiRP członko-stwa tej organizacji w FSSM RP, w tym moja osoba i sposób kierowania przeze mnie Federa-cją, są mocno naciągane. Jestem przekona-ny, że komuś bardzo zależało na rozbiciu środo-wiska emerytów i rencistów mundurowych. Od-chodząc z władz Federacji odbieram argument izolacjonistom z SEiRP, że to Czarnecki stanowi przeszkodę dla zjednoczenia naszego środowi-ska. Mam nadzieję, że po jesiennych wyborach nowych władz SEiRP, zostanie ono ponownie członkiem FSSM RP. Jako zdecydowany zwo-lennik jedności, właśnie to zadanie pozosta-wiam do realizacji nowym władzom Federacji – ponownie zjednoczyć środowisko emerytów i rencistów mundurowych

Owe mocno naciągane” powody - dotychczas niewyjaśnione - wyjścia SEiRP z FSSM RP znajdują się, wyraźnie i dobitnie wyjaśnione w liście-informacji Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy, w piśmie: https://www.seirp.pl/informacja-seirp-o-wyjsciu-z-fssm-rp i innych zamieszczonych tam załącznikach cyfrowych, z którymi Zarząd FSSM RP i jej ówczesny przewodniczący zapo-znali się zapewne i nie są one ani błahe ani lekko czy mocno naciągane.„.

Argument ...że to Czarnecki stanowi przeszko-dę dla zjednoczenia naszego środowiska… sprawdzi się, zapewne nieco później, po pew-nym czasie, kiedy będzie wiadomym czy SEiRP zdecyduje się na nawiązanie bliższych kontak-tów z FSSM RP.

Jerzy K. Kowalewicz

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 6(120) Czerwiec 2022

OD REDAKTORA
W sprawie technicznych warunków publikowania informacji prasowych.
Zwracam się do Autorów i Korespondentów z uprzejmą prośbą o przesyłanie prac oraz materiałów, w celu ich publikacji, na dwa adresy równocześnie:
1. ebiuletyn@seirp.pl
2. sekretariat@seirp.pl
Uprzejmie również proszę o uwzględnianie następujących kryteriów oraz warunków technicznych materiałów przeznaczonych do publikowania: pliki fotograficzne - format JPG, objętość do 300 kilobajtów, pliki tekstowe Microsoft Word Document:
• tekst standardowy
• czcionka: Times New Roman, styl: normalny, rozmiar: 10-12
• odstępy między znakami: standardowe, pojedyncze
• akapit: tekst wyjustowany
• rozmiar papieru: A-4, standardowy
• orientacja pionowa
• marginesy: góra:2,5, dół:2,5, lewy:2,5, prawy:2,5 cm, materiały winny wskazywać rodzaj medium, do którego adresowana jest publikacja (strona internetowa, biuletyn) oraz zawierać informacje o autorach prac, wskazanie identyfikacji organizacyjnej, nazwy Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego, odpowiedzialność za naruszenie postanowień prawa prasowego i autorskiego spoczywa na autorach przesyłanych materiałów.
Ze względu na wynikającą z harmonogramu wydawniczego konieczność przestrzegania terminów, uprzejmie proszę o nadsyłanie materiałów do Biuletynu Informacyjnego do 15 dnia miesiąca. Materiały nadesłane po 15 dniu miesiąca zostaną opublikowane w następnym wydaniu BI.
Redaktor

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET