Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Aktualności
Strona internetowa SEiRP W Słupsku

Uruchomienie strony internetowej.

więcej
Pliki do pobrania

W zakładce "Dokumenty" udostępniono mozliwośc pobierania plików dokumentów w formacie pdf. lub doc.

więcej
Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. 

więcej
Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Szanowni Państwo!

W związku z telefonami Koleżanek i Kolegów  /głównie tych którzy nie
posiadają dostępu do internetu/, spełniających potencjalnie warunki do
uzyskania „Świadczenia uzupełniającego dla niezdolnych do samodzielnej
egzystencji”, uprzejmie proszę o upowszechnianie informacji w tej
sprawie. 

więcej
Informacja o zmianie konta O.O.SEiRP w Słupsku

Informacja Skarbnika Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku o zmianie konta bankowego.

więcej
Kalendarzyki - sprawozdania OPP

Szanowni Państwo!

 Zamierzamy w najbliższych dniach wydrukować kilka /kilkanaście/ tysięcy 
 kalendarzyków listkowych na 2023 rok z apelem o wsparcie SEiRP odpisem 
 podatku dochodowego -1,5 %. 

Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 1(153)2023 r.

Grała orkiestra
Tysiące młodych wolontariuszy z różnych zakątków, w miastach i wioskach, co rok z orkiestrą Jurka wyrusza, o szczytne cele łączy ich troska. Jeśli wam bliskie Orkiestry granie, szlachetny poryw serca wspierajcie. Wszystkich, co mają odmienne zdanie, uprzejmie proszę – nie przeszkadzajcie

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 1(127) Styczeń 2023

Przeznacz 1,5% podatku na rzecz SEiRP
Już od 1 stycznia 2023 r. można dokonywać 1,5% odpisu od należnego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Wystarczy złożyć w formularzu PIT-OP za 2022 r. oświadczenie /wniosek/ zawierający nr rejestracji Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych jako OPP w KRS:
0000043188

więcej
Renta Wdowia - zbiórka podpisów

 W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących naszego udziału w  Ogólnopolskim Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej, powołanego w sprawie  przygotowania obywatelskiego projektu ustawy „Renta wdowia”, uprzejmie informuję, że w dniu 19 stycznia 2023 roku Marszałek Sejmu wydała  Postanowienie nr 2 „o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu  Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej”

więcej
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Zarządu Oddziału Okręgowego w Słupsku

W dniu 27 lutego 2023 r o godz. 12.00 odbyło się, w świetlicy Komisariatu I Policji, Zebranie Delegatów Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku poświęcone podsumowaniu mijającej kadencji, udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgowemu oraz wyborowi nowych władz na kolejną kadencj.

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 2(154)2023 r.

W numerze min:

Decyzje o przyznaniu prawa do emerytury lub renty, ustalające wysokość tych świadczeń oraz decyzje o ich rewaloryzacji są decy-zjami administracyjnymi.
Ireneusz Wojewoda

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 2(128) Luty 2023

Przeznacz 1,5% podatku na rzecz SEiRP Już od 1 stycznia 2023 r. można dokonywać 1,5% odpisu od należnego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Wystarczy złożyć w formularzu PIT-OP za 2022 r. oświadczenie /wniosek/ zawierający nr rejestracji Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych jako OPP w KRS: 0000043188 Druk formularza PIT-OP za 2022 r. można pobrać z naszej strony internetowej. 

więcej
Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

W dniu 11 marca 2023 r , w restauracji „Cechowa” w Słupsku, Zarząd

Oddziału Okręgowego SEiRP zorganizował spotkanie związane z

Międzynarodowym Dniem Kobiet.

więcej
Petycja dwie emerytury

Tak jak się spodziewałem dostaliśmy odpowiedź w stylu piszcie na Berdyczów. Umieścimy ją na naszej stronie i w marcowym numerze Biuletynu Informacyjnego. Nie dam rady tego skomentować. Wyjaśniają nam to wszystko, co my już wiemy i nie potrzebujemy w tej kwestii żadnych wyjaśnień.

Pozdrawiam!

Jan Gałaadyk

- KO złożyła w Sejmie projekt Ustawy 

więcej
Uchwała nr 1/VIII/ZG/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustalenia terminu Krajowego Zebrania Wyborczego.

Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłam Uchwałę ZG SEiRP nr 1/VIII/ZG/2023 z dnia 30
marca  2023 roku w sprawie ustalenia na dzień 18 maja 2023 roku terminu
zwołania Krajowego Zebrania Wyborczego.

Z poważaniem!

Antoni Duda
Prezes ZG SEiRP

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 3(155)2023 r.

Przyjdzie wiosna
I na pewno!
Rozgoni chmurzyska
Przyozdobi drzewa liśćmi
Słowiki rozśpiewa
W trawie skryje
brudy zimy
Sople z dachów spuści
Nie zapomni też o ludziach
Ciepłe szaty zdejmie,
Idzie wiosna
Świat pięknieje
Życie się rozwija...
JKK

więcej
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS z 30.03.2023 r. Nr EW- 020-1177/23; przedłożyła grupa Posłów Lewicy; przedstawiciel wnioskodawcy: Poseł Wiesław Szczepański; dotyczy wyeliminowania nierównego traktowania emerytów służb mundurowych powołanych do służby w różnym czasie; skierowany do opinii BL, BAS – zgodności z prawem UE.

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 3 (129) Marzec 2023

Przeznacz 1,5% podatku na rzecz SEiRP
Już od 1 stycznia 2023 r. można dokonywać 1,5% odpisu od należnego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Wystarczy złożyć w formularzu PIT-OP za 2022 r. oświadczenie /wniosek/ zawierający nr rejestracji Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych jako OPP w KRS:


                                   0000043188

więcej
„Masz problem? Nie jesteś sam!!!”

Uprzejmie informuję, że w nawiązaniu do „Porozumienie o współpracy dotyczącej zapobiegania zachowaniom suicydalnym wśród dzieci i młodzieży” pomiędzy nadinsp. Andrzejem Łapińskim – Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, Panią Małgorzatą Bielang – Pomorskim Kuratorem Oświaty, Panem dr. n. ekon. Mariuszem Kaszubowskim – Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku oraz ks. kanonikiem dr. Bartłomiejem Stark – proboszczem parafii Chrystusa Króla w Gdańsku oraz w związku ze znacznym wzrostem liczby zdarzeń suicydalnych przesyłam w załączeniu opracowany przez Wydział Prewencji KWP w Gdańsku plakat pn.: „Masz problem? Nie jesteś sam!!!”, kierując jednocześnie prośbę o rozpowszechnienie przedmiotowej informacji poprzez wykorzystanie podległych i dostępnych stron internetowych, mediów społecznościowych oraz wśród społeczności lokalnej poprzez np. tablice ogłoszeniowe.

Z poważaniem
mł. asp. Damian Chamier Gliszczyński
Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 4(156)2023 r.

Od Redakcji
J ak Państwo zauważyli jest to pierwsze wydanie
OBI w cyklu dwutygodniowym, co nieśmiało
zapowiadane było już w marcowym jego wydaniu.
Jeszcze nie wiem, jak do takiej zmiany
„dopasują się” korespondenci pisma, nie mam jeszcze
ich opinii i nie wiem czy wydolą z dostarczaniem
tekstów do publikacji, czy może ich nadmiar przysporzy
Redakcji na tyle więcej pracy, że „ona” nie
wydoli z ich publikacją. Póki co pierwsze
„połówkowe” wydanie pół miesięcznika jest przed
Państwem.
Proszę też w tym „odchudzającym” względzie
o informacje, sprzeciwy itp., do których oczywiście
się dostosuję z całym szacunkiem do Państwa życzeń.
Dwutygodnik jest „chudszy” ale, jak sądzę
bardziej aktualnie oddaje zainteresowania Czytelnicze.
Materiałów spłynęło sporo i na tyle, że tekst
pana Zdzisław Mireckiego o historii Milicji Obywatelskiej
w Bolesławcu przełożyłem do kolejnego OBI.
Podobnie, samowładnie, przesunąłem
„Wędrówki po „zakuprzu Europy” (a gdzie ów
„zakuprz” Aneta wynalazła nie ujawniam póki co).
Informujemy, że w tym OBI jest przedostatnia
część (str. 28) „Ukrytych blizn” Anety Wybieralskiej.
W części tej można poznać ogólne struktury służby
która Aneta ze swadą opisuje. Struktury, które tak
na co dzień nie są znana tzw. szerokiej publiczności.
Niebawem będziemy publikować trzecią część tej
trylogii „Exodus”.
Wojciech Trzeciecki publikuje ostatnią część
akcji „Pinus” (str. 26), ale już zapowiedział kolejną
ciekawą, fabularyzowaną akcję z czasów kiedy jeszcze
był czynnym mundurowym.
Na wielu stronach użyłem jako „wypełniaczy”
Wielkanocnych kart jakie napłynęły pocztą mailową
do Redakcji z różnych stron Kraju. Dziękuję wszystkim
za serdeczności i dobre słowa, których tak coraz
mniej

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 5(157) 15-30 kwietnia 2023 r.

Mirabelka rozpachniona zabielała
Pąki bzu skulone jeszcze trwają
Na swój czas piękności swe skrywają
Wiosna wszystkim impuls życia dała
Ptasząt trele głuszą żab rechoty
Na spacery ciągną młodzi starzy
Czas zdejmować swetry i kapoty
By zbrązowić w słońcu bladość ciała
Bo już wiosna proszę państwa
Do nas zawitała.
JKK

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 4 (130) Kwiecień 2023

Biuletyn Informacyjny Nr 4 (130) Kwiecień 2023

więcej
IX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W dniu 18 maja 2023 roku, w Hotelu Jan Sander w Rąbieniu/k. Łodzi, zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nr 1/VIII/ZG/2023 z 30 marca 2023 roku o zwołaniu w dniu 18 maja 2023 roku Krajowego Zebrania Delegatów, odbyło się IX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 6(158) 1-15 maja 2023 r

Wiosna
Pełnia wiosny lato tuż
W parku zieleń niemożebna
Jeszcze cienie skrycie trwają
W miejscach słońcu zakazanym
Jeszcze kłębią i się czają
W ciemnych grotach swych umysłów
Knują zemsty draństwa różne
Niepokoje sieją w krąg
Minie lato jesień wyborami zmieni
Świat drzemiących w głowach cieni.
JKK

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XV, nr 7(159) 16-31 maja 2023 r.

Uczestniczący w obradach
Krajowego Zebrania Delegatów SEiRP
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
podinsp. Krzysztof Balcer,
podziękował Prezesowi Antoniemu Dudzie
za całokształt współpracy w minionym okresie
oraz wręczył mu stylizowane godło
NSZZ Policjantów.

 

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET