Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Aktualności
Strona internetowa SEiRP W Słupsku

Uruchomienie strony internetowej.

więcej
Pliki do pobrania

W zakładce "Dokumenty" udostępniono mozliwośc pobierania plików dokumentów w formacie pdf. lub doc.

więcej
Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. 

więcej
APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH
W związku z informacjami o wyznaczaniu terminów rozpraw uprzejmie proszę
o zgłaszanie tych faktów do zespołu prawnego FSSM (adres:
zespol.prawny@fssm.pl) i do Biura ZG SEiRP (adres:
sekretariat@seirp.pl).

W załączeniu apel Prezydenta FSSM w tej sprawie.

Jan Gaładyk
Biuro ZG
więcej
INFOTEKA dot. Ustawy dezubekizacyjnej.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu naszych członków, zachęceni 
dodatkowo bardzo pozytywnym przykładem, wdrożonym z dobrym skutkiem 
przez kolegów w Olsztynie, postanowiliśmy zbierać, publikować i 
przekazywać Państwu najnowsze informacje medialne dotyczące głównie 
problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej

więcej
USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

Niestety, takiego scenariusza się spodziewaliśmy. Oczywiście sędzia zawsze ma prawo skierować wątpliwe prawnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego ale przyznajemy, że po cichu liczyliśmy na to, że sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, wyznaczeni do orzekania w sprawach odwołań byłych funkcjonariuszy i policjantów od decyzji ZER MSWiA obniżających im merytury i renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. zdobędą się na odwagę i sami będą orzekać bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP.

więcej
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu" emerytalno - rentowym funkcjonariuszy służb mundurowych

16 grudnia 2019 roku został złożony przez grupę posłów lewicy projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalno - rentowym funkcjonariuszy służb mundurowych / poz.100 druku sejmowego/.

- tekst projektu

- złożone opinie i stanowisko Rządu 

 

więcej
Odlicz 1 procent podatku dochodowego na rzecz SEiRP KRS 0000043188

Odlicz 1 procent podatku dochodowego na rzecz SEiRP KRS 0000043188

więcej
Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium -służby na rzecz państwa totalitarnego- w dniu 19.02.2020

Sąd Najwyższy – Rozprawa 19 lutego 2020 roku, sala G godz. 12.30

https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?Izba=Pracy

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

 

więcej
W SPRAWIE NOWEGO STATUTU STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

Szanowni Członkowie !

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 16.10.2019

został zatwierdzony Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

Policyjnych, uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

odbyty w Płońsku w dniu 20.09.2019 r.

 

Tekst nowego Statutu do pobrania w zakładce "Dokumenty"

więcej
STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH uchwalony 20.09.2019 r.( PORADNIK (cz. 1 )

STATUT


STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH


uchwalony 20.09.2019 r.
PORADNIK (cz. 1 )

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 1(91). Styczeń 2020

Ukazał się styczniowy numer Biuletynu Informacyjnego ZG SEiRP.

 

 

więcej
INFORMACJA dotycząca możliwości przekazywania spraw o wysokość emerytur i rent policyjnych, zawisłych przed Sadem Okręgowym w Warszawie

INFORMACJA

dotycząca możliwości przekazywania spraw
o wysokość emerytur i rent policyjnych, zawisłych przed Sadem Okręgowym w Warszawie do:
Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Wrocławia oraz Zielonej Góry.

Istnieje możliwość przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi okręgowemu na zgodny wniosek stron.

Zainteresowani przekazaniem sprawy do rozpoznania jednemu z w/w sądów okręgowych w miastach wojewódzkich, powinni złożyć do Sądu Okręgowego, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Wniosek (wzór w załączeniu).

Pozostałe czynności wykonuje sąd, który po otrzymaniu naszego wniosku samodzielnie występuje do Dyrektora ZER MSWiA o potwierdzenie zgody na przekazanie sprawy do rozpoznania wskazanemu we wniosku sądowi okręgowemu.

więcej
Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym

W dniu 17 marca 2020 o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym

składzie rozpozna sprawę sygn. akt P 4/18 w sprawie pytań prawnych Sądu

Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych

dot. Ustawy dezubekizacyjnej.

 

Uwaga!

-  Zmiana planowanego terminu rozprawy na

21.04.2020, godz. 11.00

- Kolejna zmiana terminu rozprawy na 19 maja 2020 r

godz.11.00

- Następna zmiana terminu rozprawy na 2 czerwca 2020 r

- Kolejna następna zmiana terminu rozprawy na

  15.07.2020 r

- Rozprawa odroczona, po zarządzeniu przerwy,

              do dnia  18.08.2020 r godz. 11

 

więcej
Infoteka nr 31. Przegląd mediów – 11. 02. 2020 r.

Infoteka nr 31. Przegląd mediów – 11. 02. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi

sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

więcej
: SEiRP nadal posiada status organizacji pożytku publicznego

-  SEiRP nadal posiada status organizacji pożytku publicznego

- APEL  Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego /OPP/ Zarządu Głównego SEiRP

- Informacja dot. usługi Twój e-PiT

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 2(92). Luty 2020
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

W wyroku z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15, opublikowanym w dniu 6 listopada 2018 r., Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 115a ustawy o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu tego wyroku wskazał, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy jest „zastępczą formą” wykorzystania urlopu po zwolnieniu ze służby, które powoduje prawną i faktyczną niemożliwość realizacji tych świadczeń w naturze. Po zwolnieniu ze służby, prawo do urlopu przekształca się w świadczenie pieniężne, określane mianem ekwiwalentu. Świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Taki sposób obliczania wartości jednego dnia urlopu wynika z faktu, że urlop wypoczynkowy liczony jest wyłącznie w dniach roboczych. Ekwiwalent będący finansowym równoważnikiem urlopu powinien więc odpowiadać wartości tego świadczenia w naturze.

Trzeba dodać, że Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził niekonstytucyjności całego przepisu art. 115a ustawy o Policji, a jedynie jego części określającej sposób obliczania ekwiwalentu. Nie ulega zatem wątpliwości, że nadal pozostał w przywołanym art. 115a ustawy o Policji zapis o uprawnieniu policjanta zwolnionego ze służby do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Od opublikowania wyroku TK, który naszym zdaniem przyznał wszystkim policjantom zwolnionym ze służby po 18 października 2001 roku prawo do ekwiwalentu  w wymiarze liczonym w dniach roboczych, konsekwentnie prezentujemy pogląd, że nie ma przeszkód prawnych do wypłacania wyrównania ekwiwalentu. Kategorycznie nie zgadzamy się z interpretacją organów Policji, twierdzącym, że jakoby powstała luka prawna i w związku z tym Policja nie wie co ma robić. Nasze stanowisko zostało potwierdzone przez sądy administracyjne, które od kilku miesięcy, w wyrokach liczonych już w setkach, konsekwentnie wskazują właściwą drogę postępowania.

więcej
Zebranie sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych

W dniu 10 lutego2020 r. w siedzibie ZO SEiRP w Słupsku odbyło się coroczne zebranie sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych skupiającego członków organizacji zrzeszających emerytów i rencistów służb mundurowych: Wojska, Policji, Służby Więziennej i Pożarnictwa.

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 2(118)2020 r.

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 2(118)2020 r.

Luty 2020 r.

więcej
Ostatnie pożegnanie Prezesa Koła SEiRP w Chojnicach kol. kom. w st.spocz. Czesława, Karola Klauzo

W dniu 3 marca 2020 r na cmentarzu komunalnym w Chojnicach odbyła się ceremonia pożegnania Prezesa Koła SEiRP w Chojnicach kol. kom. w st. spocz. Czesława, Karola Klauzo. W imieniu środowiska emerytów i rencistów policyjnych słowo pożegnalne wygłosił vice Prezes Oddziału Okręgowego w Słupsku kol. Franciszek Makles.

więcej
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

  

W dniu 6 marca 2020 roku, tradycyjnie jak co roku, odbyło się  zorganizowane przez Zarządy Kół  nr 1;2 i 3 w Słupsku  uroczyste spotkanie naszych przemiłych członkiń w restauracji „Adamek”.

 

więcej
Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła w Chojnicach.

 W dniu 10 marca 2020 r odbyło się doroczne zebranie członków koła nr 5 SEiRP w Chojnicach w ramach którego udzielono absolutorim zarządowi Koła oraz przeprowadzono wybory uzupełniajace do Zarządu, wybierając min:  Prezesa i vice Prezesa.

 

więcej
KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.

KOMUNIKAT ZWIĄZANY Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

więcej
Infoteka nr 32. Przegląd mediów – 16. 03. 2020 r.

Infoteka nr 32. Przegląd mediów – 16. 03. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi

sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

więcej
Apel Prezesa ZG do Członków i Sympatyków Stowarzyszenia

APEL 

Prezesa ZG SEiRP do Członków i Sympatyków o wsparcie zbiórki elektronicznej

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Decyzją 2/VIII/2020 z 17 marca 2020 roku Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych postanowiło uruchomić wewnętrzną zbiórkę elektroniczną na rzecz Józefy Rutkowskiej z Koła SEiRP we Włocławku.

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 3(119)2020 r.

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 3(119)2020 r.

Marzec 2020 r

więcej
Biuletyn Informacyjny Nr 3(93). Marzec 2020
Podziękowania Prezesa ZG SEiRP, Analiza wyroków kasacyjnych NSA

Podziękowania Prezesa ZG SEiRP, Analiza wyroków kasacyjnych NSA

Szanowni Państwo!

W załączeniu przekazuję podziękowania Prezesa ZG SEiRP – Antoniego Dudy
skierowane do wszystkim darczyńców którzy wsparli zbiórkę elektroniczną
„Dla Józefy” i ponowiony apel o dokonywanie wpłat. Uprzejmie proszę o
przekazanie tych podziękowań do wszystkich Kół SEiRP.

Przesyłam również przygotowaną przez naszą Koleżankę z Biura Zarządu
Głównego – Jolantę Domańską – Paluszak: „ANALIZĘ WYROKÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO POD KĄTEM DOPUSZCZALNOŚCI ZASTOSOWANIA WYŁĄCZENIA SPOD
DZIAŁANIA USTAWY REPRESYJNEJ NA PODSTAWIE ART. 8a USTAWY
ZAOPATRZENIOWEJ”.
 Analiza jest konsekwencją szczegółowego omówienia
kilkunastu wyroków kasacyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego, które
zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce: Orzeczenia
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania adm. w trybie art.8a
ustawy -
https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego
Analiza została przygotowana do wykorzystania przez wszystkich którzy
skorzystali z procedury art. 8a, a także przez tych którzy rozważają
taką możliwość.
Obydwa dokumenty umieściliśmy również w Infotece nr 33 i w kwietniowym
Biuletynie Informacyjnym.

Z życzeniami dobrego zdrowia!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

więcej
Infoteka nr 33. Przegląd mediów – 17. 04. 2020 r.

Infoteka nr 33. Przegląd mediów – 17. 04. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z

innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Wiele z tych materiałów ma

charakter dyskusyjny – mamy do nich krytyczny stosunek i nie podzielamy

zawartych w nich konkluzji. Umieszczamy je w dokonanym wyborze licząc, że

każdy zainteresowany może z tych treści skorzystać w procesach o odzyskanie

emerytury. Taki charakter mają  min. artykuły inspirowane przez ipeenowskich

historyków.

więcej
Stanowisko Prokuratora Generalnego z 6 marca 2020 roku, l.dz. PK VIII TK 23.2018 p 4/18., do pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie TK p4/18

Szanowni Państwo!

W załączeniu Stanowisko Prokuratora Generalnego z 6 marca 2020 roku,
l.dz. PK VIII TK 23.2018 p 4/18., do pytań prawnych Sądu Okręgowego w
Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie TK p4/18, które
umieściliśmy na stronie internetowej.

Z życzeniami dobrego zdrowia!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Kwiecień 2020
W Z Ó R wniosku o zastosowanie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej

Szanowni Państwo!


          W uzupełnieniu przekazanej Państwu 20 kwietnia 2020 roku
„ANALIZY WYROKÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO POD KĄTEM
DOPUSZCZALNOŚCI ZASTOSOWANIA WYŁĄCZENIA SPOD DZIAŁANIA USTAWY
REPRESYJNEJ NA PODSTAWIE ART. 8a USTAWY ZAOPATRZENIOWEJ”, którą wraz z
omówieniami kilkunastu wyroków kasacyjnych Naczelnego Sądu
Administracyjnego, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w
zakładce: Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania
adm. w trybie art.8a ustawy -

więcej
Nowe materiały dot. ekwiwalentu i zbiórki na rzecz Józefy Rutkowskiej


 Nowe materiały dot. ekwiwalentu
 i zbiórki na rzecz Józefy Rutkowskiej.

więcej
Infoteka nr 34. Przegląd mediów – 21. 05. 2020 r.

Infoteka nr 34. Przegląd mediów – 21. 05. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z

innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska, tym razem wstępny artykuł został

poświęcony sprawie zbiórki „Dla Józefy” a parę kolejnych szczególnie ważnym

wyrokom Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ugruntowującym

dotychczasową linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie

wypłaty wyrównania ekwiwalentu policjantom w stanie spoczynku.


 

więcej
Apel Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

Apel Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

Obecnie w naszym kraju przeżywamy trudny czas pandemii koronoawirusa oraz ostrego sporu politycznego. Dla wszystkich  Obywateli jest to okres wyrzeczeń i wielu ograniczeń. COVID – 19 atakuje nie tylko nasze zdrowie. Wiele osób martwi się o swoją przyszłość zawodową w związku z nieuchronnym kryzysem gospodarczym. Z trudem przychodzi dostosowanie się do wprowadzonych ograniczeń i ingerencji ze strony Państwa, które naruszają nasze prawa i wolności obywatelskie – kwarantanna, obowiązek noszenia maseczek, niemożność gromadzenia się w miejscach publicznych. Obserwujemy wiele przykładów zachowań obywateli, które wskazują na ignorowanie lub ostentacyjne nieprzestrzeganie tych zasad. Na tym tle widać szereg pozytywnych działań funkcjonariuszy policji, która musi realizować zadania kontrolne i egzekwować przewidziane prawem zachowania. Niestety zdarzają się też przypadki nadużywania władzy, środków przymusu bezpośredniego, widoczne są braki w poziomie zarządzania, wyszkolenia, nadgorliwość i  zbędna represja.

więcej
Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Szanowni Państwo!

W związku z telefonami Koleżanek i Kolegów  /głównie tych którzy nie
posiadają dostępu do internetu/, spełniających potencjalnie warunki do
uzyskania „Świadczenia uzupełniającego dla niezdolnych do samodzielnej
egzystencji”, uprzejmie proszę o upowszechnianie informacji w tej
sprawie. 

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Maj 2020
Komunikat dot. pełnienia dyżurów w siedzibie Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku

W związku z stopniowym łagodzeniem restrykcji związanych z pandemią Oddział Okręgowy SEiRP w Słupsku wznawia pełnienie dyżurów w siedzibie przy ul. Reymonta.

więcej
Infoteka nr 35. Przegląd mediów – 22. 06. 2020 r.cz.1

Infoteka nr 35. Przegląd mediów – 22. 06. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi

sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Czerwiec 2020
29-30.06.2020, Płońsk. Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP

29-30.06.2020, Płońsk. Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP.

- zmiana wzorów wniosków o nadanie wyróżnienia; zmiana wzoru legitymacji oraz dyplomów.

 

więcej
Życzenia z okazji 30-lecia SEiRP

 

Życzenia z okazji 30-lecia SEiRP

 

więcej
SEiRP zawiesza swe członkostwo w FSSM RP

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa ZG SEiRP  z 17 lipca 2020 roku,
wysłane do Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w sprawie
zawieszenia członkostwa SEiRP w FSSM, z uprzejmą prośbą o zapoznanie
członków naszego Stowarzyszenia.


Z poważaniem!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

więcej
Wnioski w trybie art. 8a i wnioski o wypłatę wyrównania ekwiwalentu.

Wnioski w trybie art. 8a i wnioski o wypłatę wyrównania ekwiwalentu.

więcej
Infoteka nr 36. Przegląd mediów – 23. 07. 2020 r.

Infoteka nr 36. Przegląd mediów – 23. 07. 2020 r.

 

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi

sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Lipiec 2020

Projekt i wykonanie: InforpolNET