Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU

 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
W GDAŃSKU


W dniu 05.12.2023 roku o godz. 10.15 w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie odbyło posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni połączone z spotkaniem wigilijnym.

                                       Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Pietruszewski otwierając zebranie przywitał zaproszonych gości w osobach Pana insp. Marka Stanulewicza - Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie, Henryk Hałas - Przewodniczącego Koła nr.1 Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Tczewie, bryg. w st. spocz. Krzysztofa Dietz - Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku, jak również przybyłych członków Zarządu.

                                       Następnie Prezes Jan Pietruszewski zapoznał obecnych z programem spotkania. Omówił pracę Zarządu Wojewódzkiego za okres od ostatniego spotkania, w dniu 06.06.2023r. Przekazał również zebranym informacje z posiedzenia ZG SEiRP, które odbyło się w Krynicy Zdroju w dniach 10-12 lipca 2023 roku.

                                          W następnej kolejności nastąpiło przestawienie finansów ZOW SEiRP w 2023 roku. Kolejnym punktem spotkania była dyskusja nad poruszanymi zagadnieniami i złożonymi wnioskami. W trakcie dyskusji głos zabrali Stanisław Ludowski, Jan Lewiński, Józef Wardy, Erin Brugeemann. Kończąc dyskusję przystąpiono do głosowania nad przygotowanymi uchwałami.

                                         Po głosowaniach do spotkania dołączyli Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - nadinsp. Andrzej Łapiński oraz Kapelan KWP w Gdańsku – ks. prałat dr Bogusław Głodowski.                                       

                                        Komendant Wojewódzki Policji przedstawił sprawy dot. emerytów policyjnych a w szczególności zasad udzielania pomocy socjalnej dla emerytów policyjnych i ich rodzin. Następnie nadinsp. Andrzej Łapiński wręczył Prezesowi ZOW SEiRP w Gdańsku Janowi Pietruszewskiemu Ryngraf, w podziękowaniu i z wyrazami uznania za wieloletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia, oraz jubilatom listy gratulacyjne i przygotowane upominki, które odebrali: Roman Jereczek i Jerzy Antkowiak. Prezes ZOW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdynia Jan Pietruszewski został również odznaczony medalem: 30 - Lecia Powstania NSZZ Policjantów, który wręczył mu Komendant Wojewódzki Policji - nadinsp. Andrzej Łapiński wraz z Prezesem Koła nr.1 Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Tczewie – Henrykiem Hałas.

Po wręczeniu odznaczenia odbyło się spotkanie opłatkowe w trakcie, którego kapelan Policji ks. prałata dr Bogusława Głodowski przekazał wszystkim wraz z opłatkiem świąteczne życzenia, po których wszyscy nawzajem złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne dzieląc się opłatkiem.

Spotkanie zakończono w świątecznym nastroju.

 

Tekst: Jarosław Fikus

zdjęcia: Jarosław Fikus

 

 

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET