Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Apel Prezydenta FSSM RP dot. procedowanego projektu ustawy dezubekizacyjnej.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Apel Prezydenta FSSM RP dot. procedowanego projektu ustawy dezubekizacyjnej.

Zwracam się do organizacji zrzeszających emerytów i rencistów wszystkich

służb mundurowych i Wojska Polskiego do podjęcia na szczeblu centralnym

oraz lokalnym zdecydowanych działań w postaci:

1. Zorganizowania „zgromadzeń publicznych” w dniach 12-15 grudnia br. w

zależności od miejscowości w okolicy:

a) siedziby PIS lub IPN,

b) miejscach „medialnych” (rynek, obiekty administracji rządowej itp.)

c) zaproszenia do udziału w zgromadzeniu:

- rodzin i znajomych z organizacji o podobnym profilu,

- wdów i sierot po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach,

- czynnych funkcjonariuszy i żołnierzy.

 

2. Poinformowania o zgromadzeniu lokalne media,

Zgromadzenie przeprowadzić w trybie uproszczonym. Zgłaszającym jest osoba

fizyczna (wytypowany członek jednej z organizacji).

Osoba zgłaszającą w Warszawie był Zdzisław Czarnecki

 

3. Inspirowania lokalnych mediów do przedstawiania naszych racji i stanowisk oraz

odkłamywania informacji o wysokości naszych emerytur.

 

Ważne! W okresie od 5 grudnia do 11 grudnia parlamentarzyści przebywają w

swoich okręgach wyborczych.

 

4. Przekazywania w biurach poselskich stanowiska FSSM a podczas bezpośrednich

kontaktów z posłami (wszystkich partii) wyrażać Nasz sprzeciw przeciwko ustawie z

14 listopada 2016 r.

 

/Zdzisław Czarnecki/

Insp. w st. spocz.

Prezydent FSSM

 

link do apelu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/zzzzzzzzzzzzzz%20%20%20%20Zgromadzednie.doc

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET