Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     POGRZEB CZŁONKA KOLA SEiRP W KOŚCIERZYNIE WITOLDA BRUSKIEGO     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

POGRZEB CZŁONKA KOLA SEiRP W KOŚCIERZYNIE WITOLDA BRUSKIEGO

POGRZEB CZŁONKA KOLA SEiRP W KOŚCIERZYNIE WITOLDA BRUSKIEGO

 

 

W dniu 21 grudnia 2023 r. w wieku 59 lat zmarł nasz kolega - Członek Koła

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kościerzynie – st.. sierż.

w stanie spocz. Witold Bruski .

W.Bruski służbę pełnił w jednostkach WUSW w Gdańsku, od 1990 r. w

Komendzie Rejonowej Policji w Kościerzynie w referacie Ruchu Drogowego

do czasu przejścia na rentę inwalidzką w 1997 roku. Członkiem

SEiRP był od 2006 roku, od początku aktywnie działał i uczestniczył w pracach

koła na rzecz środowiska

emeryckiego.

W dniu 23 grudnia 2023 r. w uroczystościach pogrzebowych kol. Witolda

Bruskiego na cmentarzu parafialnym w Dziemianach brali udział

członkowie  Zarządu Koła SEiRP w Kościerzynie oraz liczna grupa

członków Koła SEiRP w Kościerzynie .

Cześć Jego Pamięci

Koledzy z Koła SEiRP w Kościerzynie

 

 

Tekst: J. Landowski

Zdjęcia: J. Landowski

 

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET