Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP W SOPOCIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP W SOPOCIE

 

 

W dniu 15 grudnia 2023 roku w Domu Wypoczynkowym Sopocki Zdrój w

Sopocie SEiRP członkowie Sopockiego Koła zorganizowali zebranie połączone

ze spotkaniem integracyjno-wigilijnym. W spotkaniu uczestniczyli członkowie

Koła oraz zaproszeni goście w osobach: Prezes ZOW SEiRP w Gdańsku z/s w

Gdyni - Jan Pietruszewski oraz I Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku - Jarosław

Fikus.

Zebranie otworzył Prezes Koła SEiRP w Sopocie- Andrzej Kurszewski, który

powitał zaproszonych gości i uczestników spotkania. Po przyjęciu programu

spotkania, uczczono minutą ciszy członków Sopockiego Koła SEiRP, którzy w

br. odeszli na wieczną służbę. Następnie omówiono bieżące sprawy Koła, które

wymagają dalszych działań. Prezes ZOW SEiRP Jan Pietruszewski przedstawił

aktualne działania Zarządu Wojewódzkiego i planowane sprawy do realizacji,

jak również przekazał wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe oraz

noworoczne. Po omówieniu spraw organizacyjnych Prezes Koła w Sopocie

Andrzej Kurszewski, wspólnie z Prezesem ZOW SEiRP w Gdańsku z/s w

Gdyni - Janem Pietruszewskim przystąpili do wręczenia listów gratulacyjnych

oraz upominków Jubilatom którzy ukończyli -75, -80 i -85 lat.

 

Byli to Chmielewski Ludwik, Agulewicz Jadwiga, Kolowski Bolesław, Popko

Florian, Burza Janusz, Sarach Kazimierz oraz Wierzba Waldemar Listy

Gratulacyjne i upominki były nie tylko z ZOW SEiRP w Gdańsku, ale również

od Komendanta Wojewódzkiego w Gdańsku - nadinsp. Andrzeja Łapińskiego.

 

Po oficjalnej części spotkania przystąpiono do integracji przy

świątecznym poczęstunku. Uczestnicy po mile spędzonym popołudniu

pożegnali się zapraszając na kolejne spotkanie.

 

Tekst: Jarosław Fikus

Zdjęcia: Jarosław Fikus

 

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET