Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     PREZESI KÓł SE i RP     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

PREZESI KÓł SE i RP

P I L N E !

PREZESI KÓł SE i RP

W związku z napływającymi sygnałami o kandydowaniu na ławnika sądowego
członków naszego stowarzyszenia uprzejmie informuję, że termin
zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2015r.
Ławnikiem może zostać osoba zgłaszana przez m.in.organizacje
pozarządowe, w tym np. nasze stowarzyszenie
Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na
ławnika sądowego, którą winna podpisać osoba prawnie reprezentująca
stowarzyszenie. W naszym przypadku jest to Prezes ZG. Proszę wszystkie
osoby, które będzie zgłaszać nasze stowarzyszenie o niezwłoczne
przesłanie kart zgłoszenia do biura zarządu w trybie pilnym, tak aby po
podpisie Prezesa ZG mogły być zwrócone celem złożenia do właściwego sądu
(okręgowych oraz rejonowych).
Uprzejmie przypominam iż kandydaci na ławników przechodzą opiniowanie
przez zespół, który określa spełnienie wymogów określonych w Ustawie
"Prawo o ustroju sądów powszechnych".

Pozdrawiam Zdzisław Czarnecki - Prezes ZG SEiRP


Projekt i wykonanie: InforpolNET