Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 4 Bytów    /     Zebranie sprawozdawcze za 2015 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze za 2015 r.

W dniu 04 marca 2016 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie odbyło się zebranie  sprawozdawcze za 2015 rok Koła nr 4. Zebraniu przewodniczył Prezes Koła kolega Leszek TUROWSKI. Z przedstawionego sprawozdania  wynika,  że aktualnie Koło skupia 62 członków. W ub. roku Koło liczyło 65 członków (dwie osoby pożegnaliśmy na zawsze). Nadal prowadzone są rozmowy z  “ młodymi “ emerytami zmierzające do rozbudowy szeregów członkowskich. Zarząd  otrzymał absolutorium i przedstawił do zatwierdzenia  Plan Pracy na 2016 r , Uchwała  została podjęta jednogłośnie.  Wyjaśnień w bieżących sprawach i odpowiedzi na  pytania  udzielali biorący udział w zebraniu kol.  Leszek ORKISZ- Prezes Z.O. w Słupsku.

 

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET