Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 2 Słupsk    /     Zebranie Sprawozdawcze członków Koła Nr 2 w Słupsku.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawcze członków Koła Nr 2 w Słupsku.

Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr.2  w Słupsku.


Członkowie Koła nr 2 spotkali się 24 kwietnia 2015 r w Restauracji „Adamek” w Słupsku na dorocznym zebraniu sprawozdawczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie. W zebraniu sprawozdawczym uczestniczył v-ce Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku kol. Franciszek Makles wraz z skarbnikiem Z.O. kol. Czesławem Dymowskim oraz rzecznikiem Z.O. kol. Henrykiem Znanieckim. Minutą ciszy uczczono pamięc członków którzy odeszli na "wieczną służbę".
V-ce Prezes Z.O. kol. Franciszek Makles wraz z Prezesem Koła kol. Włodzimierzem Jankowskim wręczyli przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Odznaki Za Zasługi z Dyplomem.
Odznaką Za Zasługi z Dyplomem wyróżnieni zostali: kol.Stanisław Kłosiewicz , kol.Józef Nagórka , kol.Zbigniew Talgos.
Szczególne wyróżnienie spotkało kol. Franciszka Maklesa który z rąk przewodniczącego ZR NSZZP w Słupsku Leszka Soleckiego odebrał przyznaną mu przez ZG NSZZP Honorową Odznakę.

W drodze uchwały przyjęto przedstawione przez prezydium Zarządu Koła kandydatury kol. Gabryjeli Kowalskiej  i kol. Franciszka Maklesa  do wpisania ich na listę zasłużonych członków Stowarzyszenia i umieszczenia ich zdjęć w Galerii Zasłużonych.


Po złożeniu sprawozdania z działalności Koła oraz wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła. Uczestnicy zebrania, po przedstawieniu projektu planu pracy na bieżący rok w głosowaniu przyjeli go do realizacji.
Podczas zebrania z uwagą wysłuchano informację o: funkcjonowaniu funduszu socjalnego, o odpisie 1% podatku przy rozliczeniach rocznych PIT na rzecz naszego Stowarzyszenia które jest Organizacją Pożytku Publicznego
Zebranie zakończono wspólnym obiadem.

Henryk Znaniecki
Rzecznik prasowy Z.O. w Słupsku.

Słupsk, 24.04.2015 r
/zdjęcia autorstwa H.Znanieckiego /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET