Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Informacja dot. pisma Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy z 7 stycznia 2022 roku skierowanego dzisiaj do Pani Dyrektor ZER MSWiA Małgorzaty Zdrodowskiej    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Informacja dot. pisma Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy z 7 stycznia 2022 roku skierowanego dzisiaj do Pani Dyrektor ZER MSWiA Małgorzaty Zdrodowskiej

  Pismo Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy z 7 stycznia 2022 roku skierowane dzisiaj do Pani Dyrektor ZER MSWiA Małgorzaty Zdrodowskiej.

 

link do pobrania pisma:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Pismo%20Prezesa%20ZG%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20z%207%20stycznia%202022%20roku%20do%20Pani%20Dyrektor%20ZER%20MSWiA%20Ma%C5%82gorzaty%20Zdrodowskiej.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET