ZARZĄD OKRĘGOWY
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Dokumenty

W tym miejscu będziemy publikować ważne dokumenty do przeczytania lub ściągnięcia

Pismo Komendy Głównej Policji w sprawie udzielania asysty honorowej podczas pogrzebów

Pismo z Gabinetu Komendanta Głównego Policji w sprawie udzielania asysty honorowej podczas pogrzebów

więcej
Statut

tekst jednolity uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 16.08.2011 r.

więcej
Pliki do pobrania

Do korzystania z formularzy wymagany jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony firmy Adobe.

więcej
Rozporządzenie MSWiA w sprawie funduszu socjalnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządui Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

więcej
Ustawa o Policji

Ustawa o Policjii

więcej
Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym

                                         OBWIESZCZENIE
               MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                    z dnia  11  marca 2013
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

więcej
Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu postępowania w zakresie zaopatrzenia emerytalnego

Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 października 2004 r w sprawie trybu postępowania i właściwosci organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy.

więcej
Zmiana Rozporządzenia MSWiA w sprawie trybu postępowania w zakresie zaopatrzenia emerytalnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
                                       z dnia 8 października 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

więcej
Rozporządzenie MSW w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1996 r w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjinariuszy Dz.U.8 poz.41

więcej
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków podwyższania emerytur funkcjoinariuszy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy....Dz.U. 86 poz.734

więcej
Uchwała Z.G.SEiRP 24/2012 w sprawie sprawozdawczości i składek członkowskich.

Uchwała Z.G.SEiRP 24/2012 w sprawie sprawozdawczości i składek członkowskich.

więcej
ORDYNACJA WYBORCZA do władz i organów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

  ORDYNACJA WYBORCZA do władz i organów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z dn. 10.12.2013 r.

  1. Ordynacja wyborcza określa zasady i warunki ważności wyborów w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych, które odbywają się:

- w kołach – podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków koła,

- w województwach ( okręgach) – na Wojewódzkich ( Okręgowych) Zjazdach Delegatów,

- na szczeblu ogólnokrajowym – na Krajowym Zjeździe Delegatów.

 

więcej
Regulamin działania Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Zarządu Głównego SE i RP

Zarząd Główny SE i RP na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku na podstawie § 29 pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia, uchwala Regulamin działania Komisji OPP ZG stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

więcej
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.........

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.........

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET